ანტიკური ლიტერატურის ანთოლოგია - წიგნი III

რომაული ლიტერატურა

(ძვ. წ. V ს. _ ახ. წ. V ს.)


ავტორი
-
მთარგმნელი
-
გამომცემლობა
ლოგოს პრესი
ISBN
978-9941-401-43-5
ფაილები
ტაგები
 • რესპუბლიკის პერიოდი
 • ტიტუს მაკკიუს პლავტუსი
 • ფსევდოლი
 • პუბლიუს ტერენციუს აფერი
 • საჭურისი
 • მანანა ფხაკაძე
 • ტიტუს ლუკრეციუს კარუსი
 • საგანთა ბუნებისათვის
 • პანტელეიმონ ბერაძე
 • გაიუს ვალერიუს კატულუსი
 • ლექსები
 • მანანა ღარიბაშვილი
 • პირველი სოტყვა კატილინას წინააღმდეგ
 • მეორე სიტყვა კატილინას წინააღმდეგ
 • მესამე სიტყვა კატილინას წინააღმდეგ
 • მეოთხე სიტყვა კატილინას წინააღმდეგ
 • სციპიონის სიზმარი
 • გაიუს სალუსტიუს კრისპუსი
 • კატილინას შეთქმულება
 • ადა ტრაპაიძე
 • გიორგი ქაჯაია
 • ომი იუგურთასთან
 • წერილები იულიუს კეისარს სახელმწიფო მოწყობის შესახებ
 • გაიუს იულიუს კეისარი
 • კომენტარები გალებთან ომის შესახებ
 • რუსუდან ცანავამ
 • კლასიკური პერიოდი
 • სექსტუს პროპერციუსი
 • ალბიუს ტიბულუსი
 • პუბლიუს ვერგილიუსრო
 • კვინტუს ჰორაციუს ფლაკუსი
 • ოდები
 • მანანა იმნაძე
 • სატირა
 • პოეტური ხელოვნება
 • პუბლიუს ოვიდიუს ნაზო
 • ტრფობანი
 • ტრფობის ხელოვნება
 • ჰეროიდები
 • I პენელოპე ულისეს
 • XII მედეა იასონს
 • XVI პარისი ელენეს
 • XVII ელენე პარისს
 • მეტამორფოზები
 • ნათელა მელაშვილიი
 • ნანა ტონია
 • ფასტები
 • ტიტუს ლივიუსი
 • თხრობათა წიგნები დასაბამითგან ქალაქისა
 • გიორგი უგულავამ
 • კეისრების ეპოქა
 • მარკუს ანეუს ლუკანუსი
 • ფარსელია
 • ლუკიუს ანეუს სენეკა
 • სიცოცხლის მსწრაფლმავლობისათვის
 • ნათელა სოხაძე
 • წერილები ლუცილიუსისადმი შესახებ ზნეობისა
 • ლალი კოჭლამაზაშვილი
 • ტიტუს პეტრონიუს არბიტერი
 • სატირიკონი ლხინი ტრიმალქიოსთან
 • პლინიუს კეკილიუს სეკუნდუსი
 • წერილები
 • დალი ქურიძე
 • მარკუს ვალერიუს მარციალისი
 • ეპიგრამები
 • თამარ კალატოზი
 • პუბლიუს გაიუს კორნელიუს ტაციტუსი
 • ანალები
 • ალექსანდრე გამყრელიძე
 • დეკიმუს იუნიუს იუვენალისი
 • სატირები
 • ეკატერინე კობახიძე
 • გაიუს სვეტონიუს ტრაკვილუსი
 • თორმეტი კეისრის ცხოვრება ნერონი
 • მარინა გიორგაძე
 • ლუკიუს აპულეიუსი

დაბრუნება