არეოპაგიტიკა

ფილოსოფიური მსოფლმხედველობა, ფილოსოფიური და თეოლოგიური წყაროები, გავლენა


ავტორი
მიხეილ მახარაძე
მთარგმნელი
-
გამომცემლობა
ინტელექტი
ISBN
978-9941-439-00-1
ფაილები

დაბრუნება